महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ (म.प.वि.मं)

(महाराष्ट्र शासन)

मुखपृष्ठ

मायरा  

बीआयपी 

प्रजनन स्वास्थ्य तपासणी

रा.कृ.वि.यो.

इतर   

संपर्क

 

 

 

उद्दिष्टे

  • संवर्धनासाठी आणि राज्यातील मान्यताप्राप्त जातींची आधुनिकीकरण.
  • प्रजनन धोरण निरीक्षण.
  • शेतकरी आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण.
  • वीर्य स्थानके बळकटीकरण.
  • वांझपणा अगर नपुसंकत्व शिबिरे, संस्था.
  • पशुधन विकास साठी एनजीओ च्या करण्यासाठी उत्तेजन.
  • शेतकरी सहजपणे उपलब्ध प्रजनन घालाव्या वितरीत करण्यासाठी.
  • एन.एस. वापरली गुणवत्ता वळू पुरवठा.
  • सेवा आणि साधनांचा सेटअप कठोर गुणवत्ता नियंत्रण करण्यासाठी
 
     पशुवैद्यकांची प्रतिज्ञा


MLDB

 

पशुवैद्यकीय शास्त्र उपचारपध्दतीच्या व्यवसायामध्ये व्यावसाईक या नात्याने प्रविष्ट झाल्यामुळे , मी गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की, मी माझे शास्त्रीय ज्ञान व कौशल्य यांचा उपयोग पशुधनाच्या स्वास्थाचे रक्षण करणे, आजारी पशुधनास होणा-या यातनांतून वाचविणे, पशुधनाचे जतन करणे तसेच सार्वजनिक आरोग्य वृध्दिंगत करण्याच्या माध्यमातून सदैव समाजाच्या हितासाठीच करेन आणि पशुवैद्यकीय शास्त्रामधे वेळोवेळी होणा-या प्रगतीनुसार माझे ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी निरंतर कार्यरत राहीन.मी माझा पशुवैद्यकीय व्यवसाय अत्यंत सजगपणे तसेच आत्मसन्मानाने कृतीमध्ये आणीन आणि यामध्ये पशुवैद्यकीय व्यवसायातील नीतीमुल्यांची पूर्णपणे जपणूक करीन. माझे व्यावसायिक ज्ञान व तांत्रिक कार्यक्षमतेमध्ये सातत्याने सुधारणा करण्याची माझी जबाबदारी असून ती मी माझ्या पूर्ण आयुष्यभरासाठी स्विकृत करीत आहे.Total Visitors:
Free Counter
 
X
Su Mo Tu We Thu Fr Sa